Magyar English
Deutsch Slovensky


Navštívili Ste stránku firmy 2L a spoločníci, srdečne Vás pozdravujeme.


Spoločnosť nadobudla do vlastníctva koncom roku 2000 viac ako s desaťročnou tradiciou výrobňu pásov v Šalgotarjáne, ktorú prevádzkuje a vyvýja postupne. Medzi naše činnosti patrí výroba a predaj AMCO typových pásov, ktorú v prvom rade používa baliací, potravinársky, pneumatický, sklársky, pekárenský priemysel.

Od roku 2002 zabezpečujeme zákazky aj do zahraničia, ako napríklad do susednej Slovenskej republiky do firmy SLOV GLASS a.s Poltár.

Rešpektujúc naše návyky výroby všetky typové označenia našich výrobkov sú zachované ktoré sú napríklad: Normál, Gyöngyösi, Kubai, Orosházi, Kenyérgyári a ich špeciálne výrobky.

Pásy vyrábame od hrúbky drátu 1,0 mm do 3,1 mm a ich šírka môže dosiahnúť aj 3100 mm.

Pásy môžu byť vyrobené z rovným alebo s vlnitým osom, krajnice sa zvárajú alebo sa zohýňajú, samozrejme podľa požiadaviek našich klientov. Naše výrobky sa vyrábajú z mäkkého drátu ale z rôznej kvality ako (LH2, D35 čierne, pozinkovaný, s pvc obalom, odolné voči kyseline a teplu).

. . .

Naša základná filozófia je, že:
Máme záujem vyhovieť Našim cteným zákazníkom kvalitou a pružnosťou našich výrobkov.