Magyar English
Deutsch Slovensky

Konateľ Spoločnosti

Kazinczy Levente
(30) 9-433-603


Hlavný referent Výroby

Bodzási Tibor


Cenová ponuka, potvrdenie objednávky, akékoľvek technické informácie, zásobovanie:
Stredisko: 3104 Salgótarján, Kölcsey út 14.
Telefon / Fax: (32) 441-775
E-mail: kazinczy.levente@2l.hu